ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ

Ειναι Εχθρός ή Αρωγός οι Ιδεολογίες;

STORIES

GuestFriend

1/30/20241 λεπτά ανάγνωσης

Κοινωνική Ισότητα & δικαιοσύνη

Καθώς η κοινωνία μας εξελίσσεται, οι έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής ισότητας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για μια αρμονική συμβίωση σε μία νέα πολυδιάστατη πραγματικότητα. Η έννοια της κοινωνική δικαιοσύνη συνεπάγεται τη δίκαιη κατανομή των πόρων, των δικαιωμάτων και των ευκαιριών μεταξύ των ανθρώπων. Στόχος μιας πολιτείας ίσων πολιτών είναι η εξάλειψη των διακρίσεως, της περιθωριοποίησης και της καταπίεσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα, σε κάθε άτομο, να έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η απασχόληση κ.α. Στις μέρες μας, η ανάγκη εξάλειψης των ακραίων ανισοτήτων κρίνεται ζωτική σημασίας, καθώς η έκρηξη βίας & η έλλειψη αλληλεγγύης απειλεί τα θεμέλια των δυτικών κοινωνιών. Η κατάσταση επιτείνεται καθώς οι πολιτικές & θρησκευτικές ιδεολογίες φθάνουν να «θεμελιώνουν» αντιλήψεις που αναπαράγουν κοινωνικές άδικές & ανισοτήτες μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Η επιρροή αυτών των μηχανισμών έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική δράση συνολικα. Ειδικότερα , η εκπαιδευτική πολιτική, η δικαιοσύνη, η αστυνομία και πλήθος πολιτικών και νομοθετικών έργων διαμορφώνονται & επηρεάζονται βαθιά από θρησκευτικές και πολιτικές ιδεολογίες που συχνά "κλίνουν" προς τον εξτρεμισμό.

Η Επίδραση θρησκευτικών ιδεολογιών

Η θρησκεία, ως ισχυρός κοινωνικός θεσμός μια πολιτείας, έχει την ικανότητα να διαμορφώνει με πολλούς τρόπους, αξίες, κανόνες και συστήματα πεποιθήσεων μέσα σε μια κοινωνία . Αυτές οι θρησκευτικές αρχές είναι γνωστό ότι προωθούν ορισμένες ιδεολογίες ή ιεραρχίες. Για παράδειγμα, ορισμένα θρησκευτικά δόγματα μπορεί να επιβάλλουν αυστηρούς ρόλους των φύλων, περιορίζοντας την παρουσία & την πρόσβαση των γυναικών σε εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες, διαιωνίζοντας τις ανισότητες μεταξύ των φύλων.Οι θρησκευτικές πρακτικές μπορούν επίσης να ενισχύσουν την κοινωνική διαστρωμάτωση δημιουργώντας διαχωρισμούς & ανισότητες με βάση την τάξη, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την εθνικότητα, το κύρος κάποιον υποκειμένων, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις. Ακόμα, τα θρησκευτικά δόγματα ερμηνεύονται έτσι ώστε να περιορίσουν τα δικαιώματα ορισμένων ομάδων, όπως τα άτομα LGBTQ+ ή εθνικές ή θρησκευτικές & πολιτισμικές μειονότητες. Δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις η ερμηνεία των δογμάτων & ο φανατισμός που καλλιεργείται, οδηγεί σε μισαλλοδοξία & βία.Με τη μόχλευση αυτών των θρησκευτικών ιδεολογιών, μέσω της εκπαίδευσης και την αναπαραγωγή αναχρονιστικών δογματικών ηθών και εθίμων, οι κοινωνικές ιεραρχίες μπορούν να διατηρηθούν εμποδίζοντας την πρόοδο προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Η επίδραση πολιτικών ιδεολογιών

Η κοινωνική ανισότητα είναι ένα ζήτημα που επιμένει σε όλη την ιστορία των δυτικών κοινωνιών, με άτομα και ομάδες να αντιμετωπίζουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σε πόρους, ευκαιρίες και δικαιώματα. Ένας παράγοντας που επηρεάζει τη διαμόρφωση της κοινωνικής ανισότητας είναι η πολιτικοΙδεολογικοί μηχανισμοί. Πολιτικές ιδεολογίες , όπως ο φιλελευθερισμός, ο συντηρητισμός, ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός κ.α , προσφέρουν διαφορετικές προοπτικές για το ρόλο της κυβέρνησης στη διασφάλιση της ισότητας και της δικαιοσύνης. Kάθε ιδεολογία επιδιώκει να θίξει λιγότερο ή περισσότερο την κοινωνική ανισότητα ή να την αντιμετωπίσει με τον δικό της τρόπο, που διαφέρει ως προς τις προτεραιότητες και τους μηχανισμούς δράσης τους. Εν τέλει όμως οι κομματικές δομές και οι μηχανισμοί που αποτελούν τους κύριους εκφραστές αυτών των ιδεολογιών, ολισθαίνουν σε μονόπλευρες, διχαστικές και αντιπαραγωγικές συγκρούσεις. Συχνά συμπλέουν με θρησκευτικές ιδεολογίες ή τον φανατισμό και δεν προάγουν την σύνθεση, το διάλογο & την ολιστική σκέψη στην αντιμετώπιση των εμποδίων για μια δίκαιη κοινωνία. Πολλές πρακτικές ενισχύουν την κοινωνική διαστρωμάτωση & δημιουργούν διαχωρισμούς & ανισότητες όπως στην περίπτωση των θρησκευτικών ιδεολογιών.

Ατομική ευθύνη & συλλογική δράση

Η κοινωνική ανισότητα είναι ένα ζήτημα που απαιτεί συλλογική προσπάθεια για να διορθωθεί. Εναπόκειται σε εμάς να αμφισβητήσουμε πρακτικές ή ιδεολογίες που εμπεριέχουν φανατισμό, διακρίσεις & αποκλεισμούς. Εναπόκειται σε εμάς να υποστηρίξουμε τον διάλογο για πολιτικές που : Α. Προωθούν ίσες ευκαιρίες, Β. Καταπολεμούν της διακρίσεις & τους αποκλεισμούς , Γ. Ενισχύουν τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας και διαφάνειας.

Αυτές είναι μερικές δράσεις που οφείλουμε να υποστηρίζουμε παραμερίσουμε ατομικά οφέλη ή κάποιες φορές τον φόβο ενός κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο μικρόκοσμό του κοινωνικού μας περιβάλλοντος, όφείλουμε όλοι να έχουμε το σθένος να καταδικάσουμε κοινωνικά άδικες συμπεριφορές και ιδέες. Ό καθένας μας και όλοι μαζί, μπορούμε δυναμικά να αλλάξουμε τις συνθήκες που μας περιβάλλουν. Μην ξεχνάμε, όλοι μας τροφοδοτούμε και τροφοδοτούμαστε από τις συνθήκες που επικρατούν γύρω μας. Είναι στο χέρι μας να υπηρετούμε & να καλλιεργούμε αξίες και δράσεις που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη , την κοινωνική συνοχή και οδηγούν σε πρόοδο & ευημερία όλους μας.